02 TUOTTEET

EYE Taloushallinnon tuoteperhe

Järjestelmä on moniyritysympäristöön soveltuva taloushallinnon kokonaisjärjestelmä, joka on kehitetty työrutiinien tehokasta hoitoa varten. Vahvuusalueita ovat pankkiyhteystoimintojen integrointi järjestelmään, käytön selkeys ja toimintavarmuus.  Järjestelmä sisältää yrityksen lakisääteiseen kirjanpitoon ja sisäiseen laskentaan liittyvät toiminnot, myynti- ja ostoreskontrat sekä pankkiyhteydet. EYE  tuoteperheeseen kuuluu monia ajantasaisen taloushallinnon vaatimia  ominaisuuksia , kuten käyttöpääomanhallinta ja saatavien valvonta, verkkolaskutus , ostolaskujen kierrätys jne.

SyRa Tiedonkeruuohjelmisto

Yrityksissä kerätään tietoa erilaisista asioista ja harvoin tieto on  saatavana  helposti yhdestä järjestelmästä, vaan tiedot on kerättävä eri lähteistä tarpeen mukaan  ja valitettavan usein näin tehdään käsin. SyraSheet ohjelmiston avulla tiedot voidaan kerätä olinpaikasta riippumatta turvallisesti talteen ja automaattisesti välittää muihin järjestelmiin.

Raporttipalvelin

Tilanteissa, joissa käyttäjä haluaa tietoa, jonka muodostamiseen menee niin pitkään, että interaktiivinen käyttöliittymä menisi aikakatkaisuun, täytyy tulos luoda tausta-ajona. Esimerkiksi verkkosovelluksissa käyttäjän kärsivällisyys on usein muutamia sekunteja, jonka jälkeen hän usein katkaisee yhteyden ja yrittää uudelleen. Taustalla kuitenkin palvelin jatkaa aineiston muodostamista, ja huomaa käyttäjän katkaisseen yhteyden vasta siinä vaiheessa, kun se alkaa lähettää tietoja käyttöliittymälle.

SyRa Palveluvarasto-ohjelmisto

Liiketoiminnan ohjauksen ongelmana saattaa olla aikaerot, jotka aiheuttavat tarpeettomia viiveitä toimeksiantojen välittämisessä ja niistä raportoitaessa. Esim Japanissa työpäivä alkaa 7 tuntia aikaisemmin ja USA:ssa työpäivä päättyy 7 tuntia myöhemmin. SyRa palveluvarastojärjestelmässä on mietitty nämä asiat valmiiksi.Web-selainpohjainen järjestelmä mahdollistaa varaston ylläpidon ja seurannan 7 x 24h viikossa, reaaliaikainen raportoinnin varasto- ja toimeksiantotilanteesta. Toimeksiantojen välittäminen on joustavaa, turhilta kyselyiltä ja virheiltä vältytään ja  näin asiakassidonnaisuus kasvaa.

Viljan Vastaanottoaikojen Ajanvarausohjelmisto

Viljantoimittaja – ja kuljetusyritykset pystyvät itse varaamaan internet- selaimen avulla järjestelmästä sopivan vastaanottopaikan ja – ajan toimittamalleen viljalajille. Päällekkäisvarausta ei voi tapahtua, kuljettajien turha odottaminen varastoilla loppuu, kokonaistyytyväisyys ja tuottavuus kasvaa.
Tieto jo varattujen aikojen peruutuksista toimitetaan joko viljantoimittajan sähköpostiin, kännykkään tekstiviestillä tai vaikka molempiin.  Järjestelmän käyttöönoton jälkeen puhelimella hoidetut varaukset ja peruutukset vähenevät huomattavasti ja henkilökunta voi keskittyä tuottavaan toimintaan.