EYE Taloushallinnon tuoteperhe

02 TUOTTEET – 01 EYE Taloushallinnon tuoteperhe

EYE on moniyritysympäristöön soveltuva taloushallinnon kokonaisjärjestelmä, joka on kehitetty työrutiinien tehokasta hoitoa varten. Vahvuusalueita ovat pankkiyhteystoimintojen integrointi järjestelmään, käytön selkeys ja toimintavarmuus.  Järjestelmä sisältää yrityksen lakisääteiseen kirjanpitoon ja sisäiseen laskentaan liittyvät toiminnot, myynti- ja ostoreskontrat sekä pankkiyhteydet. EYE  tuoteperheeseen kuuluu monia ajantasaisen taloushallinnon vaatimia  ominaisuuksia , kuten käyttöpääomanhallinta ja saatavien valvonta, verkkolaskutus , ostolaskujen kierrätys jne.

EYE perusjärjestelmä

kirjanpito ja sisäinen laskenta

pankkiyhteydet

myynti – ja ostoreskontra

EYE  järjestelmään saatavat lisäominaisuudet

sisäinen laskutus, vyörytys, tilinpäätös

materiaalihallinto, kassahallinto, myymälähallinto

sähköpostinlähetys ja Finvoice sähköinen laskutus

iEYE – Budjetointi

iEYE – Budjetointi on työkalu yritystoiminnan ohjaukseen ja budjettien seurantaan ja analysointiin.
Ominaisuudet:

 • Selainpohjainen järjestelmä
 • Budjetointi kustannuspaikka, rivi, tili, asiakas tai tuotetasolla (build-up menetelmä)
 • Taulukkolaskenta -tyyppinen ratkaisu ja kehittyneet kaavaeditorit
 • Budjetoinnin hajautus vastuuhenkilöille

Hyödyt:

 • Motivoi henkilöstöä tavoitteiden saavuttamiseen
 • Ennakoi mahdolliset riskitilanteet

Järjestelmä voidaan hankkia lisenssitoimituksena tai ASP sovellusvuokrauspalveluna.

iEYE – Ostolaskujen käsittely

iEYE – Ostolaskujen käsittely mahdollistaa automatisoidun ja luotettavan ostolaskujen käsittelyprosessin. Järjestelmän avulla tieto on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Järjestelmän sääntöpohjaiset ja oppivat komponentit tehostavat käsittelyprosessin toimintaa ja automatisoivat päivittäisiä rutiineja. Sääntöjen avulla järjestelmä oppii valitsemaan käsittelijät laskun sisällön, kuten toimittajan tai laskun loppusumman perusteella. Opetuksen jälkeen järjestelmä osaa tehdä automaattisesti tiliöinnit ja lisätä kustannuspaikkakoodit. Käyttäjän tehtäväksi jää tarkistaa tietojen oikeellisuus ja lisätä tai muokata sääntöjä tarpeen mukaan.

Järjestelmä soveltuu erikokoisille organisaatiolle toimialasta riippumatta ja sen monipuolinen organisaatiohierarkia mahdollistaa sovelluksen käytön yhtälailla yksittäisessä yrityksessa tai moniyritysympäristössä, kuten tilitoimistoissa.

Ominaisuudet:

 • Selainpohjainen järjestelmä
 • Laskujen sisäänluku määritellyistä lähteistä, esim. verkkolaskuoperaattori tai tiedosto
 • Finvoice ja TEAPPS -tuki
 • Ostolaskujen automatisoitu käsittelyprosessi oppivien komponenttien avulla. Voidaan tarvittaessa hyödyntää ostotilausten käsittelyn yhteydessä suoritettua hyväksymisprosessia.
 • Käsiteltyjen laskujen vienti määriteltyihin kohteisiin, esim. ostoreskontra ja arkisto

Hyödyt:

 • Sähköinen ostolaskujen kierrätys lyhentää käsittelyprosessin läpimenoaikaa
 • Oppivat komponentit tehostavat päivittäisiä rutiineja, virheiden määrä vähenee
 • Tehokkuus tuo kustannussäästöjä, vältä viivästyskorot ja hyödynnä kassa-alennukset

Järjestelmä voidaan hankkia lisenssitoimituksena tai ASP sovellusvuokrauspalveluna.

iEYE – Ostotilausten käsittely

iEYE – Ostotilausten käsittely mahdollistaa automatisoidun ja luotettavan ostotilausten käsittelyprosessin. Järjestelmän avulla tieto on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Järjestelmän sääntöpohjaiset ja oppivat komponentit tehostavat käsittelyprosessin toimintaa ja automatisoivat päivittäisiä rutiineja. Sääntöjen avulla järjestelmä oppii valitsemaan käsittelijät tilauksen sisällön, kuten toimittajan tai laskun loppusumman perusteella. Opetuksen jälkeen järjestelmä osaa tehdä automaattisesti tiliöinnit ja lisätä kustannuspaikkakoodit. Käyttäjän tehtäväksi jää tarkistaa tietojen oikeellisuus ja lisätä tai muokata sääntöjä tarpeen mukaan.

Järjestelmä soveltuu erikokoisille organisaatiolle toimialasta riippumatta ja sen monipuolinen organisaatiohierarkia mahdollistaa sovelluksen käytön yhtälailla yksittäisessä yrityksessa tai moniyritysympäristössä, kuten tilitoimistoympäristössä.

Ominaisuudet:

 • Selainpohjainen järjestelmä
 • Ostotilausten muodostus
 • Ostotilausten automatisoitu käsittelyprosessi oppivien komponenttien avulla.

Hyödyt:

 • Sähköinen ostotilausten käsittely lyhentää käsittelyprosessin läpimenoaikaa
 • Oppivat komponentit tehostavat päivittäisiä rutiineja, virheiden määrä vähenee

Järjestelmä voidaan hankkia lisenssitoimituksena tai ASP sovellusvuokrauspalveluna.

iEYE – Raportointi

iEYE – Raportointi tarjoaa ajantasaisen ja laadukkaan taloushallinnan raportoinnin tukemaan yrityksen operatiivista toimintaa.

Ominaisuudet:

 • Selainpohjainen järjestelmä
 • Osto- ja myyntireskontran seuranta
 • Kassavirtaennusteen muodostus ja seuranta
 • Tiliotteiden selailu
 • Tulos- ja taselaskelmien selailu
 • Kirjanpitotapahtumien seuranta

Hyödyt:

 • Ajantasaiset tiedot ajasta ja paikasta riippumatta

Järjestelmä voidaan hankkia lisenssitoimituksena tai ASP sovellusvuokrauspalveluna.