Raporttipalvelin

02 TUOTTEET – 03 Raporttipalvelin

Tilanteissa, joissa käyttäjä haluaa tietoa, jonka muodostamiseen menee niin pitkään, että interaktiivinen käyttöliittymä menisi aikakatkaisuun, täytyy tulos luoda tausta-ajona. Esimerkiksi verkkosovelluksissa käyttäjän kärsivällisyys on usein muutamia sekunteja, jonka jälkeen hän usein katkaisee yhteyden ja yrittää uudelleen. Taustalla kuitenkin palvelin jatkaa aineiston muodostamista, ja huomaa käyttäjän katkaisseen yhteyden vasta siinä vaiheessa, kun se alkaa lähettää tietoja käyttöliittymälle.

Raporttipalvelimen avulla interaktiiviset ohjelmat voivat tilata erilaisia lomakkeita, tulosteita ja raportteja tausta-ajona. Palvelin hoitaa myös tilattujen raporttien jonotuksen, samalla auttaen koneresurssien tasapainotuksessa. Tarvittaessa useita raporttipalvelimia voi hoitaa useiden eri sovelluksien raporttitilauksia rinnakkain. Näin saavutetaan paras skaalautuvuus ja resurssien hyödyntämisaste.

Komponentit:

  • Raaka-aineiston keräily
  • Raaka-aineiston muotoilu
  • Aineiston toimitus


Ominaisuudet:

  • Modulaarinen rakenne, ohjelmoitavat plugin-komponentit
  • Aineiston muotoilu: pdf, teksti
  • Aineiston toimitus ftp, sähköposti, tietokanta


Hyödyt:

  • Skaalautuva
  • Resurssien tehokas käyttö


Järjestelmä voidaan hankkia lisenssitoimituksena tai ASP sovellusvuokrauspalveluna.