SyRa Tiedonkeruuohjelmisto

02 TUOTTEET – 02 SyRa Tiedonkeruuohjelmisto

Yrityksissä kerätään tietoa erilaisista asioista ja harvoin tieto on  saatavana  helposti yhdestä järjestelmästä, vaan tiedot on kerättävä eri lähteistä tarpeen mukaan  ja valitettavan usein näin tehdään käsin. SyraSheet ohjelmiston avulla tiedot voidaan kerätä olinpaikasta riippumatta turvallisesti talteen ja automaattisesti välittää muihin järjestelmiin.

SyraSheet on ohjelmisto, jonka avulla voidaan määritellä ja käyttää tiedonkeruutaulukoita ja haluttaessa automaattisesti välittää taulukoilla kerättyä tietoa eteenpäin, muihin järjestelmiin. SyraSheet toimii IBM WebSphere- sovelluspalvelimen alaisuudessa ja sitä voi käyttää pelkällä web-selaimella ja on näin ollen riippumaton käyttäjän fyysisestä olinpaikasta, kunhan tietoliikenneyhteydet toimivat. Kaikki määritykset ja kerätyt tiedot tallennetaan keskitetysti sovelluspalvelimen käyttöön  määriteltyyn relaatiotietokantaan.

SyraSheet koostuu kolmesta pääkomponentista:

  • SheetWizard, jonka avulla määritellään tiedonsyöttölomakkeet
  • Käyttöoikeuksien hallinta, jonka avulla määritellään käyttäjät ja heidän oikeudet tiedonsyöttöön
  • SyraSheet, jonka avulla voidaan käyttää tiedonsyöttölomakkeita

Tietoja voidaan ajaa ulos SyraSheetin export-toiminnoilla. Export-tiedostot ovat XML-tiedostoja. Muutkin esitysmuodot ovat erikseen sovittaessa mahdollisia.