Viljan Vastaanottoaikojen Ajanvarausohjelmisto

02 TUOTTEET – 05 Viljan Vastaanottoaikojen Ajanvarausohjelmisto

Viljantoimittaja – ja kuljetusyritykset pystyvät itse varaamaan selaimen avulla järjestelmästä sopivan vastaanottopaikan ja – ajan toimittamalleen viljalajille. Päällekkäisvarausta ei voi tapahtua, kuljettajien turha odottaminen varastoilla loppuu, kokonaistyytyväisyys ja tuottavuus kasvaa.

Tieto jo varattujen aikojen peruutuksista toimitetaan joko viljantoimittajan sähköpostiin, kännykkään tekstiviestillä tai vaikka molempiin.  Järjestelmän käyttöönoton jälkeen puhelimella hoidetut varaukset ja peruutukset vähenevät huomattavasti ja henkilökunta voi keskittyä tuottavaan toimintaan.

Viljan Vastaanottoaikojen Ajanvarausohjelmisto on Internetselaimella toimiva käyttäjän sisään kirjautumisen vaativa ohjelmisto. Ohjelmistossa varataan aikoja sekä hallinnoidaan ja seurataan viljan vastaanottopaikkojen aikatauluja.

Vastaanottopaikkojen aikataulut luodaan ohjelmistossa tai haetaan ohjelmiston käyttöön toisen ajanvarausohjelmiston rajapinnasta.

Viljan vastaanottajaorganisaatio

 • Omistaa ohjelmiston ja voi olla:
  • viljaa vastaanottava yritys
  • viljaa varastoiva yritys
  • viljaa ostava yritys joka varastoi viljaa omissa ja varastoinnin tarjoajayritysten varastoissa sekä toimittaa viljaa vastaanottaville yrityksille
 • vapauttaa aikoja viljan toimittajien käyttöön tai kilpavarauksen
 • seuraa vastaanottopaikkojen aikatauluja
 • aikojen peruutukset ja peruutuksista käyttäjille tiedottaminen hoituvat ohjelmiston tarjoamin työkaluin

Viljan toimittajaorganisaatiot

Toimittavat viljaa vastaanottajaorganisaatiolle.

 • varaavat ja pitävät yllä aikojen tietoja
 • huomioivat peruutetut ajat
 • palauttavat tarpeettomat ajat

Viljan kuljetusorganisaatiot

Kuljettavat toimittajaorganisaatioiden kuormat vastaanottopaikoille.

 • varaavat ja pitävät yllä aikojen tietoja, palveluitaan käyttävien toimitusorganisaatioiden nimissä
 • huomioivat peruutetut ajat

Varastoinnin tarjoajaorganisaatio

Viljan vastaanottajaorganisaatio varastoi viljaa varastoinnin tarjoajaorganisaation varastoissa. Varastointiorganisaation varastojen aikataulut joko luodaan ohjelmistossa varastoijan ohjeiden mukaisesti tai noudetaan ohjelmiston käyttöön varastointiorganisaation ajanvarausohjelmiston rajapinnasta. Mikäli aikataulut on saatu varastoijan ajanvarausrajapintaohjelman kautta tämä ohjelmisto toimii ajantasaisessa yhteydessä varastoijan ajanvarauksen kassa.